czcionka: A- A+
kontrast: A A A
Dziś jest
piątek, 14 czerwca 2024

Debata społeczna

Data dodania: 14 czerwca 2023

W dniu wczorajszym w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłoczewie odbyła się debata społeczna zorganizowana przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Rykach pod hasłem „POROZMAWIAJMY O BEZPIECZEŃSTWIE – MOŻESZ MIEĆ NA NIE WPŁYW”.  Celem spotkania było włączenie obywateli w wypracowanie lokalnych rozwiązań zmierzających do wzrostu poczucia bezpieczeństwa,  a w szczególności osób starszych.  W spotkaniu uczestniczyli: Komendant Powiatowy Policji w Rykach inspektor Kazimierz Kula, Wójt Gminy Kłoczew Pan Zenon Stefanowski, W-ce Przewodniczący Rady Gminy  Pan Marian Kryczka, Proboszcz Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Kłoczewie – ks. dr Piotr Paćkowski, przedstawiciele ryckiej prokuratury, pracownicy urzędu gminy, przedstawiciele placówek pomocowych, prezesi  i przedstawiciele stowarzyszeń  oraz kół gospodyń  wiejskich jak również mieszkańcy gminy. Na spotkaniu omówiono funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa i aplikacji „Moja Komenda”. Przedstawiono metody działania oszustów oraz sposoby zabezpieczenia się przed tego rodzaju przestępstwem. Na zakończenie Wójt Gminy Kłoczew podziękował Komendantowi Powiatowemu w Rykach za przeprowadzenie debaty oraz czuwanie nad bezpieczeństwem mieszkańców gminy Kłoczew. Wszyscy uczestnicy debaty otrzymali ulotki informacyjne „Nie daj się nabrać” oraz „Seniorze nie daj się oszukać”.  

KRONIKA WYDARZEŃ

Skip to content