czcionka: A- A+
kontrast: A A A
Dziś jest
piątek, 14 czerwca 2024

Projekty

System biblioteczny ALMA

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Kłoczewie został wdrożony najnowocześniejszy system biblioteczny Alma wraz z wyszukiwarką Primo. Narzędzia te wykorzystują najlepsze biblioteki na świecie jak Uniwersytetu Harvarda lub Oksfordzki. Dzięki temu czytelnicy otrzymali szybki dostęp do informacji o zbiorach biblioteki i dostęp do połączonych katalogów Biblioteki Narodowej – bazy zawierającej ponad 37 mln jednostek zbiorów i codziennie powiększanej o kolejne nowości wydawnicze. Przełoży się to na zwiększenie jakości obsługi czytelników, obniżenie kosztów związanych z utrzymywaniem infrastruktury informatycznej oraz optymalizację czasu pracy bibliotekarzy.

Nowy katalog online Gminnej Bibliotece Publicznej w Kłoczewie jest dostępny na stronie https://omnis-lubartowski-rycki.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?vid=48OMNIS_LIR:LIR_2

również za pośrednictwem urządzeń mobilnych. Wyszukiwarka Primo posiada wiele przydatnych funkcjonalności, spośród których warto zwrócić uwagę na:

 • szybkie i intuicyjne wyszukiwanie wszystkich typów publikacji,
 • wygodne sprawdzanie dostępności zbiorów w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kłoczewie , w powiecie i w bibliotekach zlokalizowanych na terenie całej Polski,
 • zawężanie wyników wyszukiwania poprzez wygodne filtry,
 • zamawianie publikacji do wybranej biblioteki bądź jej filii,
 • możliwość otrzymywania powiadomień e-mailowych z informacją o oczekiwaniu wcześniej zamówionej publikacji na odbiór w bibliotece,
 • możliwość otrzymywania powiadomień o zbliżającym się terminie zwrotu wypożyczonych publikacji,
 • sprawdzanie statusu zamówień,
 • ustawienie powiadomień o nowych publikacjach z określonego obszaru tematycznego dostępnych w bibliotece,
 • samodzielne prolongowanie wypożyczonych publikacji,
 • zapisywanie historii wypożyczeń,
 • tworzenie spersonalizowanych bibliografii,
 • tworzenie zestawień takich jak listy książek przeczytanych lub do przeczytania czy też tagowanie publikacji wedle indywidualnych potrzeb.

W Polsce system Alma użytkują już z powodzeniem: Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagiellońska wraz ze wszystkimi bibliotekami instytutowymi UJ, Wojewódzkie Biblioteki Publiczne w Lublinie, Kielcach i Olsztynie, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu wraz ze wszystkimi bibliotekami specjalistycznymi UMK, Biblioteka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Biblioteka Politechniki Wrocławskiej, Biblioteka Zakładu Narodowego
im. Ossolińskich, MBP im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu, Biblioteka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida, Biblioteka Międzynarodowego Centrum Kultury
w Krakowie, Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz 112 bibliotek powiatowych, miejskich i gminnych z województw świętokrzyskiego, łódzkiego i lubelskiego.

Wszystkie koszty wdrożenia i utrzymania systemu pokrywa Biblioteka Narodowa
– operator Priorytetu 1. Kierunku Interwencji 1.2. Budowa ogólnokrajowej sieci bibliotecznej poprzez zintegrowany system zarządzania zasobami bibliotek Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025”. Wdrożenie systemu Alma i katalogu online w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kłoczewie zostało zrealizowane przez Bibliotekę Narodową. 

Zachęcamy do odkrywania bogactwa piśmiennictwa polskiego dostępnego w wyszukiwarce Primo w połączonych katalogach Biblioteki Narodowej, w których znajdują się również zbiory Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłoczewie.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025.

Logotypy do pobrania: https://bn.org.pl/dla-bibliotekarzy/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa-2.0/logotypy

„Kraszewski. Komputery dla bibliotek”

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 Priorytet 1

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Gminna Biblioteka Publiczna w Kłoczewie otrzymała dofinasowanie w kwocie 7000 zł na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 Priorytet 1!

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Biblioteka Narodowa

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Gminna Biblioteka Publiczna w Kłoczewie została beneficjentem programu wieloletniego: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w zakresie Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych. Kierunek interwencji 1.1 Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Biblioteka Narodowa

Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Kłoczewie

Gminny Ośrodek Kultury w Kłoczewie realizuje projekt pn. „Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Kłoczewie” w ramach Działania 7.1 Dziedzictwo Kulturowe i naturalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie nr: RPLU.07.01.00-06-0126/16-00z dnia 3.08.2017 r.

Celem głównym projektu jest: Podniesienie dostępności i atrakcyjności wydarzeń kulturalnych organizowanych w GOK w Kłoczewie dla podtrzymania aktywności społeczności lokalnej w obszarze kultury. Dostęp do wysokiej jakości infrastruktury kultury dla wszystkich zainteresowanych, w tym grup marginalizowanych np. osoby niepełnosprawne, pozwoli osiągnąć znaczne korzyści społeczno-gospodarcze.

Przedmiotem projektu są prace modernizacyjne prowadzone w budynku GOK w Kłoczewie. Celem inwestycji jest modernizacja budynku pod względem funkcjonalnym i architektoniczno-budowlanym, a w szczególności powiększenie sali widowiskowej o powierzchnię dawnej projektorni, modernizacja korytarza, pomieszczeń biblioteki, pracowni plastycznej, dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych, oraz zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi, bhp, oraz innymi przepisami i normami budowlanymi. Zaplanowane zadania polegają na przeprowadzeniu prac remontowo-modernizacyjnych od prac demontażowych poprzez roboty konstrukcyjne, remont sufitów, ścian oraz wymianę okładzin ściennych, wymianę stolarki drzwiowej, foteli, wykonanie nowych podłóg, posadzek, roboty sanitarne, w tym montaż wentylacji, wymianę instalacji elektrycznej. Ponadto zostanie zakupione wyposażenie m.in.: Kurtyny, nagłośnienie, oświetlenie sceny, multimedialna tablica informacyjna, zestaw multimedialny (tablica, projektor, okablowanie), meble, pianino cyfrowe i gablota informacyjna.


Termin realizacji projektu:
 28.02.2018 r.

Wartość projektu: 447 654,12 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 348 739,94 zł

Ekologiczny Ogród Dydaktyczny

KRONIKA WYDARZEŃ

Skip to content