czcionka: A- A+
kontrast: A A A
Dziś jest
niedziela, 21 lipca 2024

KONKURS LITERACKI „KOSMICZNA OPOWIEŚĆ”

Data dodania: 12 maja 2021

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO
OPOWIADANIE PT. „KOSMICZNA OPOWIEŚĆ”

I. Organizator konkursu:  

Gminna Biblioteka Publiczna w Kłoczewie

II. Cele konkursu:

1.  Rozwój aktywności twórczej.

2. Propagowanie opowiadania jako gatunku literackiego.

3. Rozwijanie talentów i pasji uczestników konkursu.

4. Popularyzacja twórczości literackiej.

III. Przedmiot konkursu:

Przedmiotem konkursu jest napisanie opowiadania o tematyce nawiązującej do literatury fantastycznej.

IV. Zasady uczestnictwa w konkursie:

  1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VIII, młodzieży i osób dorosłych z terenu gminy Kłoczew.
  2. Każdy uczestnik może samodzielnie napisać jeden utwór  literacki – opowiadanie.
  3. Własne utwory należy przesłać na adres e-mail: gok@kloczew.pl  do dnia 31 maja 2021 r. W treści wiadomości należy podać następujące dane: imię i nazwisko autora, szkoła/ miejsce zamieszkania i numer telefonu.
  4. Wszystkie opowiadania zostaną wydrukowane w formie broszury dostępnej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kłoczewie.

5.   Wszyscy uczestnicy konkursu zostaną nagrodzeni dyplomami i upominkami.

6.  Przystąpienie do Konkursu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

uczestnika Konkursu w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu z jego udziałem.

Pytania dotyczące konkursu można kierować do Organizatora pod numerem:

tel. 25 75 11 685/ 601 157 072

KRONIKA WYDARZEŃ

Skip to content