czcionka: A- A+
kontrast: A A A
Dziś jest
niedziela, 21 lipca 2024

KONKURS PLASTYCZNY „KOMPAN DOBREJ ZABAWY”

Data dodania: 11 maja 2021

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„ROBOT – KOMPAN DOBREJ ZABAWY”

Konkurs organizowany w ramach obchodów Tygodnia Bibliotek oraz uczczenia
Patrona Roku 2021 – Stanisława Lema.

I. Organizatorzy konkursu:

      Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Kłoczewie.

II. Cele konkursu:

 1. Upamiętnienie 100. Rocznicy urodzin Stanisława Lema.
 2. Popularyzacja czytelnictwa, zwiększenie zainteresowania literaturą science fiction polskiego pisarza, futurologa, filozofa – S. Lema.
 3. Rozwój kreatywności i uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży z terenu gminy Kłoczew.

III. Zasady uczestnictwa w konkursie:

 1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z terenu gminy Kłoczew.
 2. Uczestnik Konkursu samodzielnie wykonuje jedną przestrzenną figurkę robota,
  o wysokości do 50 cm.
 3. Praca wykonana z dowolnych materiałów, np. tektura, papier, plastik, drut itp.
 4. Kategorie wiekowe:

– przedszkola i klasy „0”

– klasy I-III

 – klasy IV-VIII

6. Termin zgłaszania prac 31 maja 2021 r. (poniedziałek).

7. Prace należy dostarczyć do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury w Kłoczewie ul. Klonowa 2.

8. Każdą pracę należy podpisać następującymi danymi: imię i nazwisko autora, klasa, nazwa

    szkoły lub miejsce zamieszkania, tel. kontaktowy.

9. Przystąpienie do Konkursu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

uczestnika Konkursu w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu z jego udziałem.

  IV. Kryteria oceny

 1. Powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa oceniać będzie:

– pomysłowość i kreatywność w interpretacji tematyki konkursu

– estetykę pracy

– ogólny wyraz artystyczny

2. Komisja przyzna nagrody w każdej z kategorii wiekowej.

 • Fotografie prac zgłoszonych na Konkurs zostaną opublikowane na portalu Facebook Gminnego Ośrodka Kultury: (https://www.facebook.com/Gminny-Ośrodek-Kultury-w-Kłoczewie) i stronie internetowej www.gok-kloczew.pl  Gminnego Ośrodka Kultury w Kłoczewie oraz wyeksponowane na wystawie w siedzibie Organizatora.

V. Postanowienia końcowe:

a) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji Regulaminu

b) Wszystkie informacje na temat Konkursu można uzyskać w siedzibie GOK Kłoczew, ul. Klonowa 2
tel. 25 75 11 685 / 601 157 072.

KRONIKA WYDARZEŃ

Skip to content