czcionka: A- A+
kontrast: A A A
Dziś jest
piątek, 14 czerwca 2024

Rozstrzygniecie konkursu literackiego „KOSMICZNA OPOWIEŚĆ”

Data dodania: 11 czerwca 2021

Konkurs literacki „KOSMICZNA OPOWIEŚĆ” zorganizowany przez Gminna Bibliotekę Publiczną w Kłoczewie rozstrzygnięty.  Konkurs miał na celu rozwój aktywności twórczej, propagowanie opowiadania jako gatunku literackiego oraz rozwijanie talentów i pasji wśród uczestników konkursu. Na konkurs wpłynęło 5 prac ze Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Czernicu i Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Kłoczewie. Prace konkursowe oceniło Jury w składzie:

Beata Dudek – przewodnicząca jury, nauczyciel polonista ZSP im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie,

Dorota Znamirowska – Kalata  – członek jury, nauczyciel polonista ZSP im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie,

Adam Kalata – członek jury, nauczyciel polonista ZSP im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie,

Wioleta Adamczyk – członek jury, nauczyciel polonista ZPO w Owni.

Jury dokonało oceny prac i postanowiło przyznać następujące miejsca:

I miejsce – ex aequo:  Marcin Kaczorek –  kl. VIII, Szkoła Podstawowa w Czernicu                              

Milena Jendrych  – kl. VII, Szkoła Podstawowa w Czernicu

II miejsce – Lena Bauman – kl. VI, Szkoła Podstawowa w Czernicu

III miejsce –  ex aequo:  Nikola Buczek – kl. V, Szkoła Podstawowa w Kłoczewie

Oliwia Cybulska – kl. V, Szkoła Podstawowa w Kłoczewie

Jury zwróciło uwagę że wszyscy autorzy prac konkursowych wykazali się dużą kreatywnością w interpretacji tematu. Prace spełniły wymogi formalne opowiadania, w dwóch przypadkach pojawiły się elementy reportażu. Jury oceniło prace pod względem poprawności     stylistycznej i językowej, poziomu literackiego, zgodności z tematyką a przede wszystkim samodzielności i oryginalności. Prace były spójne, z ciekawą fabułą i harmonijnym przenikaniem się elementów fantastycznych i realistycznych.                                                                                       Organizator gratuluje laureatom i dziękuje za udział oraz zainteresowanie konkursem. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatora.

KRONIKA WYDARZEŃ

Skip to content